Liên hệ

Văn phòng dịch vụ nhà đất An Thái Sơn

Mã số thuế 2100365350 cấp ngày 10/01/2009 bởi Chi cục Thuế huyện Châu Thành
GPKD số 58C8001223 cấp ngày 29/10/2020 bởi Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Châu Thành

Địa chỉ: 103/23, Mậu Thân, Khóm 2, TT. Châu Thành, huyện Châu Thành, Trà Vinh

Điện thoại: (+84) 0984600809

0984600809