Thông báo! "Về việc hoàn thuế chuyển giao giữa Quyết định củ và Quyết định mới"

Thông báo! "Về việc hoàn thuế chuyển giao giữa Quyết định củ và Quyết định mới"

Giá liên hệ

Thông báo! "Về việc hoàn thuế chuyển giao giữa Quyết định củ và Quyết định mới"

Cô chú, anh chị nào Chuyển thổ cư mà hồ sơ đã nộp trước ngày 27/7/2023 theo QĐ số 35/2019 ngày 20/12/2019, nhưng đã thực hiện nghĩa vụ Thuế theo Quyết định mới, QĐ số 16/2023 ngày 24/7/2023
thì liên hệ Vp DVNĐ An Thái Sơn số ĐT: 0984.600.809 gặp Mr. An để được hỗ trợ tận tình về thủ tục hoàn tiền thuế để ăn tết nhe. Xin cám ơi!

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

Mô tả chi tiết

Thông báo! "Về việc hoàn thuế chuyển giao giữa Quyết định củ và Quyết định mới"

Cô chú, anh chị nào Chuyển thổ cư mà hồ sơ đã nộp trước ngày 27/7/2023 theo QĐ số 35/2019 ngày 20/12/2019, nhưng đã thực hiện nghĩa vụ Thuế theo Quyết định mới, QĐ số 16/2023 ngày 24/7/2023
thì liên hệ Vp DVNĐ An Thái Sơn số ĐT: 0984.600.809 gặp Mr. An để được hỗ trợ tận tình về thủ tục hoàn tiền thuế để ăn tết nhe. Xin cám ơi!

Sản phẩm liên quan

0984600809 Bạn hãy Gọi Bằng Zalo nếu gọi số không được